English
  Skype : cambodiabiofuel Home       Energies       Plantations       Associated      Join us
  Phone : +6681-4395184 Jatropha       Palm oil       Castor bean       Tagu       Elephant grass
 Select Catagory
 
CambodiaBiofuel.com
Preparetions
Nursary plants
1 month
2 months
5 months
8 months
12 months
10 years
10 years
10 years
Tagu log
Tagu wood
Planting location of 30,000 Rais in Kornburi, Nakornrachasima province Thailand
Tagu trees

ต้นตะกู

เป็นไม้ที่ขึ้นได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยทั่วไป
จะขึ้นอยู่ตามป่าริมห้วยและที่เป็นเขา หรือบริเวณบ้านที่มีความชุ่มชื้น


ไม้ตะกูอยู่ในวงศ์ Rubiaceae
มีชื่อสามัญรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นว่า ตุ้มหลวง (ภาคเหนือ) ไม้กระทุ่มหรือกระทุ่มบก (ภาคกลาง)
ตะโกใหญ่ หรือตะโกส้ม (ภาคตะวันออก) และตุ้มขี้หมู (ภาคใต้) ไม้ตะกูเป็นไม้เบิกนำที่เจริญเติบโตได้เร็ว
มากชนิดหนึ่งึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนในพื้นที่ป่าที่ถูกแผ้วถางแล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นไร่ร้างเป็นไม้ที่มีวัยตัดฟันสั้น
สามารถขึ้นได้ในสิ่งแวดล้อมหลายสภาพ แตกหน่อได้ดี มีปัญหาเกี่ยวกับโรคและแมลงทำลายน้อย

ต้นตะกูเป็นไม้มงคล
ปลูกได้ในทุกที่ ที่ลุ่ม ที่ใกล้น้ำ เป็นเขา ริมสระน้ำ บ่อลูกรังที่มีหินกรวด ดินร่วน ดินทรายในประเทศไทย
มีการเริ่มปลูกกันบ้างแล้วในทุกพื้นที่ คาดว่าอีก 5 ปี ประเทศไทยจะมีป่าไม้ขนาดใหญ่ สามารถช่วย
ให้ความชุ่มชื้น ฝนตกต้องตามฤดูกาล น้ำป่าน้อยลงและที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้เจ้าของสวน
อย่างงาม ไม่น้อยไปกว่ายางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ


ต้นตะก
เป็นไม้ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีไม้หวงห้าม จึงเหมาะแก่การนำมาเป็นไม้เศรษฐกิจ ด้วยคุณสมบัติ
คือ เป็นไม้ที่โตเร็วกว่าต้นไม้ทั่วๆไป และ เนื้อไม้ก็มีคุณสมบัติใกล้ เคียงกับไม้สักทอง มีเนื้อไม้ที่ละเอียด
และ แน่นไม่บิดง่าย และปัจุบันป่าไม้ในประเทศไทยก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ต้นตะกู จึงเป็นอีกทางเลือก
ที่จะทำให้ธรรมชาติของประเทศไทยเรา อุดมสมบูรณ์ และ ลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย


ปลูกแล้วได้อะไร
1 ไร่ ปลูกได้ 266 ต้น (ระยะปลูก 2.5 x 2.5 m.) ขายได้ 500 – 2,000 ต่อต้น
ตัดปีที่ 3 ปี ขายราคา 500 1,000 บาท/ต้น    เฉลี่ย=200 x 500=100,000 บาท/ไร่/ 3 ปี
ตัดปีที่ 5 ปี ขายราคา 2,500–5,000 บาท/ต้น เฉลี่ย=200 x 2,500=500,000 บาท/ไร่/ 5 ปี


การปลูกต้นตะกูแบบสมบูรณ์
การปลูก ควรปลูกต้นฤดูฝน
1 ไร่ ระยะปลูก 3 x 3 m. ปลูกได้ = 177 ต้น
1 ไร่ ระยะปลูก 2.5 x 2.5 m. ปลูกได้ = 266 ต้น


หลุมปลูกมีขนาด 30x30 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษ
รองก้นหลุมๆละ 250-300 กรัมคลุกเคล้าให้ทั่วหลุม แล้วนำต้นตะกูลงไปปลูกในหลุม
โดยให้ระมัดระวัง ขณะฉีกถุงอย่าให้ดินในถุงแตกลังขากนั้นให้กลบดินให้แน่นย่าให้เป็นแอ่ง
หรือน้ำแฉะขังบริเวณหลุมปลูก และใช้ไม้ค้ำขวางลมผูกเชือกยึดติดกับไม้ค้ำ เพื่อป้องกันต้นล้ม


ต้นตะกูใช้ทำอะไรได้บ้าง
ไม้ตะกูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้หลายประเภท เช่น การทำไม้อัด
ทำเฟอร์นิเจอร์ ได้สวยงาม สีของไม้นั้นสวยงาม และคงทนต่อปลวกและ มอด รวมทั้ง มีน้ำหนักเบา
และเหนียวตอกตะปูไม่แตกง่ายเหมือนไม้สัก และ ตัดเป็นไม้ซุง ขายส่งออกต่างประเทศได้


การใช้ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของไม้ตะกู ได้แก่ ใช้ในการทำเยื่อและกระดาษ
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ พบว่าไม้ตะกู อายุ 3 ปี ก็สามารถนำเยื่อไปทำกระดาษเขียนหนังสือ และกระดาษ
หนังสือออฟเสท ที่มีคุณภาพดี และยังพบว่าไม้ตะกูเป็นเยื่อชั้นดีที่ให้ความเหนียวของกระดาษสูง

We found endless deposit of oil on earth all over Cambodia enough for domestic and export within 5 years
Sponsored Links

Home l Inventions l Plantations l Associated l Join us
Contact address
245, Street 51, Sangkat Beung Keng Kang 2, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Cambodia mobile: (855) 97 711 9400, Thailand mobile: (66) 84 1198787
Website: www.cambodiabiofuel.com       E-mail: info@cambodiabiofuel.com
  Skype
Cambodiabiofuel
VoIP
Cambodiabiofuel